O spoločnosti
PeWaS s.r.o. - výrobná a konzultačno-poradenská firma zameraná na výrobu ekotoxikologicky nezávadných produktov (superabsorbentov, biologicky rozložiteľných mazív, technických kvapalín, krbovej chémie, prípravkov na odstraňovanie ropných havárií, krémov na obuv), poskytovanie služieb (plnenie kvapalín a plastických mazív do malých obalov), informácií a výskumného servisu.