S ohľadom na prírodné zdrojePEWAS Agro

Agro

PEWAS hľadá spôsoby ako zefektívniť poľnohospodársku produkciu bez ďalšieho zaťaženia životného prostredia. Veríme, že prichádzame s prevratným riešením na zlepšenie kvality pôdy a zvýšenie jej výnosovosti. Vyvinuli sme inovatívny spôsob uplatnenia superabsorbentov na lepšie využitie vody a hnojív v pôde aj v extrémne suchých oblastiach. Je to zároveň ekologický spôsob nezaťažujúci životné prostredie, pôdu ani potravinový reťazec.
 

V dobe čoraz obmedzenejších prírodných zdrojov a zároveň narastajúcich nárokov na poľnohospodársku produkciu sú superabsorbenty riešením budúcnosti nielen pre poľnohospodárov, ale aj drobných pestovateľov.

PEWAS Seed

Nová unikátna metóda obalenia osív, pre zlepšenie prvých fáz rastu

PEWAS Agro

Ekologické produkty na zvýšenie vzchádzavosti a udržanie vlahy v pôde

PEWAS Seed

New unique seed treatment for the first phase of growth

PEWAS Seed

Nová unikátna metóda obalenia osív, pre zlepšenie prvých fáz rastu

PEWAS Agro

Ekologické produkty na zvýšenie vzchádzavosti a udržanie vlahy v pôde

PEWAS Agro

Ecological products for farmers to enhance seed emergence, root water management of flora, thus resulting into overal higher yields