Ochráňte svoj majetok. uhaste oheň rýchlejšie

PEWAS Fire

Pre nás nie je dôležité len samotné rýchle zahasenie požiaru, ale aj čo najväčšia možná ochrana okolitého majetku a životného prostredia. Naše úsilie sme preto venovali eliminácii škôd pri požiaroch a vyvinuli sme nové spôsoby hasenia a ochrany majetku v podobe unikátneho hasiaceho gélu PEWAS Fire. PEWAS Fire je prísada do existujúcich hasiacich prístrojov využívajúcich na hasenie vodu. Vďaka tomu môžu byť zásahy pri požiaroch oveľa efektívnejšie a s menšími škodami.

Výhody

  • Kratší čas potrebný na zahasenie požiaru o 30 až 50%
  • Nižšia spotreba vody o 30 až 60%
  • Lepšia ochrana okolitého majetku: po aplikácii sa vytvorí 5 mm vrstva, ktorá ochraňuje okolitý majetok a životné prostredie pred účinkami požiaru
  • Impregnačný účinok hasených objektov: po uhasení ostáva na objektoch gélová vrstva, ktorá chladí a bráni prístupu kyslíka a tým ďalšiemu šíreniu požiaru. Následne zabraňuje uvoľňovaniu toxických látok z uhasených objektov
  • Okamžité použitie: po pridaní do hasiaceho zariadenia sa vytvára homogénny gél bez vzniku zrazenín v priebehu niekoľkých sekúnd
  • Využitie existujúcich hasiacich prístrojov bez dodatočných úprav
  • Obzvlášť vhodný na hasenie lesných požiarov a na miestach bez dostatočného prístupu k zásobám vody
  • Ekologický, netoxický a bez vplyvu na životné prostredie

Pre viac informácií si pozrite video a produktový list. Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk