Riešenia pre ropné znečistenie pewas sorb

PEWAS Sorb

PEWAS Sorb predstavuje novú generáciu selektívnych absorbentov. Postupne sa nám podarilo vyvinúť absorbent, ktorý umožňuje odstraňovanie následkov ropných havárií na vodných plochách a pevných povrchoch oveľa efektívnejšie ako pri iných spôsoboch.

Výhody

  • Absorpčná schopnosť je 10-krát vyššia ako pri tradičných sorbentoch
  • Redukuje výpary organických látok a znižuje tak riziko následného vznietenia sa
  • Efektívnejší - pri zásahu je postačujúce menšie množstvo absorbentu v porovnaní s tradičnými sorbentami
  • Znečistenie pohlcuje do svojich vnútorných štruktúr, nie povrchovo
  • Je selektívny - pohlcuje len nežiaduce znečistenie bez absorbovania vody
  • Absorbované znečistenie sa opätovne neuvoľňuje do prostredia, čím sa minimalizuje riziko sekundárneho znečistenia. Nie je potrebné následné použitie odmasťovacích prostriedkov
  • Výrazne znižuje náklady vďaka menšiemu objemu odpadu, pretože spolu so škodlivinami nepohlcuje vodu
  • Univerzálne použitie na vodné plochy aj pevné povrchy

Pre viac informácií si pozrite video a produktový list. Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk.

Potrebujete absorbent na čistenie kontaminovaných alebo toxicky znečistených vôd? Môžeme Vám ponúknuť PEWAS Aquaholder Sorb. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.