Aj Ekologické môže znamenať účinné mazanie PEWAS Lub-oils

Mazivá

Na výskume a vývoji mazív pracujeme od roku 1992. Reflektujeme neustále rastúce nároky všetkých priemyselných odvetví na výkon, predlžovanie životnosti komponentov a zároveň ekonomickú efektívnosť. Pre nás je však dôležitý aj iný aspekt: neškodnosť voči životnému prostrediu. Nehovoríme, že tradičné minerálne oleje nespĺňajú požiadavky na účinnosť, ale škody na životnom prostredí a zdraví ľudí, ktoré každoročne napáchajú tisíce ton olejov unikajúcich do prostredia, nás nútia ísť inou cestou. PEWAS preto vyvinul ekologické, biologicky rozložiteľné oleje s rovnakými vlastnosťami ako minerálne oleje. 

Nemusíme robiť kompromis medzi účinným a ekologickým. Ani Vy nemusíte.

PEWAS Biohydrol

Biologicky rozložiteľný olej na mazanie hydraulických zariadení

PEWAS Biopil

Biologicky rozložiteľný olej pre stratové mazanie reťazových a pásových píl

PEWAS Biocon

Ekologický olej na mazanie stratových trecích uzlov, napr. železničných výhybiek

PEWAS Biohydrol

Biologicky rozložiteľný olej na mazanie hydraulických zariadení

PEWAS Biohydrol

Biodegradable oil for lubrication of hydraulic devices

PEWAS Biopil

Biologicky rozložiteľný olej pre stratové mazanie reťazových a pásových píl

PEWAS Biopil

Biodegradable lubricant designated for high loss lubrication of chain saws, band saws, and sawmills

PEWAS Biocon

Ekologický olej na mazanie stratových trecích uzlov, napr. železničných výhybiek

PEWAS Biocon

Biodegradable oil for high loss lubrication of friction nodes - e.g. railway switches