Partneri

MAZIVÁ

Produkt:
Bio mazivá na trecie uzly

Energetika

Produkt:
Sety na odstraňovanie ropných látok a toxických, kontaminovaných vôd

Financie

Produkt:
Strategický investor v PEWAS od 2014

FMCG

Produkt:
Superabsorbčné vrecia pre prípadné úniky vody z mraziacich a chladiacich boxov

Železnice

Produkt:
Bio mazivo na výhybky, špeciálne tuhé mazivo na okolesníky

Železnice

Produkt:
Bio mazivá na výhybky, špeciálne tuhé mazivá na okolesníky

Petrochemický priemysel

Produkt:
Sety na odstraňovanie ropných látok na čerpacích staniciach

Petrochemický priemysel

Produkt:
Sety na odstraňovanie ropných látok na čerpacích staniciach, bio mazivá, bio oleje

Záchranné zložky

Produkt:
Testovanie absorbentov ropných látok, hasiaceho gélu

Záchranné zložky

Produkt:
Testovanie absorbentov ropných látok, protipovodňových vriec, hasiaceho gélu

Armáda

Produkt:
Vosk na vojenské topánky

Vodohospodárstvo

Produkt:
Biohydraulický olej pre vráta vodných elektrární

FMCG

Produkt:
Podpaľovač do krbov