Jedinné svojho druhu

tuhé mazivo na okolesníky. pewas lusaso

PEWAS Lusaso

PEWAS Lusaso je špeciálna zmes kompozitných syntetických materiálov, prísad a mazív sformovaných do tuhých blokov. Tento prevratný spôsob mazania okolesníkov na rozdiel od tradičných spôsobov neznečisťuje životné prostredie, okolie tratí ani samotných komponentov, predlžuje životnosť zariadení, zlepšuje jazdné vlastnosti a znižuje ekonomickú náročnosť mazania. Výhodou je veľmi presná aplikácia maziva. PEWAS Lusaso môže byť používané na mazanie okolesníkov lokomotív, električiek, vozňov metra, nákladných vozňov, portálových a koľajových žeriavov, resp. všetkých koľajových zariadení podľa individuálnych požiadaviek klienta. 

Výhody

  • Predĺženie životnosti okolesníkov a ostatných zariadení (až o 10% v porovnaní s plastickými mazivami)
  • Výrazne nižšia spotreba maziva (50 až 100-násobne nižšia ako pri plastických mazivách)
  • Nižšia spotreba energie o 3 až 7 %
  • Veľmi presná aplikácia maziva zamedzuje znečisteniu ostatných plôch kolesa a neovplyvňuje trakciu a brzdenie
  • Znižuje náklady na opravu a údržbu kolies, koľajníc, najmä v oblúkoch tratí
  • Zníženie strát z dôvodov častých odstávok a renovácií tratí
  • Zvýšenie bezpečnosti prevádzky a zníženie nehodovosti
  • Zníženie hlučnosti
  • Zníženie znečistenia železničných tratí

Pre viac informácií si pozrite výsledky prípadovej štúdie uvedené v produktovej brožúre. Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk