Menej vody, menej hnojív vyššia úroda Pewas Agro

Aquaholder® Agro

sú ekologické produkty, ktoré po pridaní do pôdy majú schopnosť viazať vodu a živiny v koreňovom systéme rastlín a dosiahnuť tak lepšie hospodárenie s vodou. Výsledkom je zvýšenie a zefektívnenie produkcie vďaka vyššej klíčivosti a nižším nárokom na zavlažovanie a hnojenie.

Výhody

  • Zvýšenie účinnosti závlažovania až o 50%
  • Pomáha pri tvorbe rozvinutejšieho a silnejšieho koreňového systému
  • Znižuje úmrtnosť mladých stromčekov z dôvodu stresov pri presádzaní a preprave
  • Nižšie nároky na množstvo hnojív a zvýšenie efektívnosti ich využívania
  • Znižuje kontamináciu spodných vôd hnojivami a pesticídimi z dôvodu ich lepšieho zachytenia vo vytvorenom Aqaholder® géli
  • Pomáha aj pri premokrení rastlín absorbovať nadmernú vlhkosť a zabraňuje tak hnitiu
  • PEWAS Agro je dostupný vo viacerých formách podľa potrieb klienta (Aquaholder® Root - vhodný pri výsadbe sadeníc na ich lepší rast a ujatie sa, Aquaholder® Inject - pri injektáži superabsorbentov do koreňovej sústavy existujúcich stromov alebo pri ich presádzaní a následnom transporte - na zníženie závlahových nárokov a stresových podmienok)