S ohľadom na prírodné zdrojeAquaholder®

Agro

PEWAS hľadá spôsoby ako zefektívniť poľnohospodársku produkciu bez ďalšieho zaťaženia životného prostredia. Veríme, že prichádzame s prevratným riešením na zlepšenie kvality pôdy a zvýšenie jej výnosovosti. Vyvinuli sme inovatívny spôsob uplatnenia superabsorbentov na lepšie využitie vody a hnojív v pôde aj v extrémne suchých oblastiach. Je to zároveň ekologický spôsob nezaťažujúci životné prostredie, pôdu ani potravinový reťazec.
 

V dobe čoraz obmedzenejších prírodných zdrojov a zároveň narastajúcich nárokov na poľnohospodársku produkciu sú superabsorbenty riešením budúcnosti nielen pre poľnohospodárov, ale aj drobných pestovateľov.

Aquaholder® Seed

Inovatívna technológia obaľovania osív na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity

Aquaholder® Agro

Ekologické produkty na zvýšenie vzchádzavosti a udržanie vlahy v pôde

Aquaholder® Seed

Innovative seed coating technology to increase agricultural productivity

Aquaholder® Seed

Inovatívna technológia obaľovania osív na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity

Aquaholder® Agro

Ekologické produkty na zvýšenie vzchádzavosti a udržanie vlahy v pôde

Aquaholder® Agro

Ecological products for farmers to enhance seed emergence, root water management of flora, thus resulting into overal higher yields