ekologická hydraulická kvapalina PEWAS Biohydrol

PEWAS Biohydrol

PEWAS Biohydrol je biologicky rozložiteľný hydraulický olej na báze prírodných esterov vyšších mastných kyselín a prísad. Je vhodný na mazanie vo vodnom a lesnom hospodárstve, stavebníctve a poľnohospodárstve. Je výbornou alternatívou všade tam, kde použitie tradičných minerálnych olejov spôsobuje veľké znečistenie a škody na životnom prostredí. PEWAS Biohydrol je vďaka svojim vlastnostiam účinný v širokom teplotnom rozpätí od -30 do 70°C a krátkodobo až do 80°C.

Výhody

  • Netoxický a ľahko biologicky odbúrateľný
  • Nespôsobuje škody na životnom prostredí spojené s rizikom úniku hydraulických olejov
  • Vysoká mazacia schopnosť, antiadhezívne a antikorózne vlastnosti
  • Chráni zariadenia pred opotrebením, predlžuje ich životnosť
  • Dobrá kompatibilita a znášanlivosť s materiálmi. Nereaguje s oceľou, meďou a ich zliatinami.

Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk