Myslite na svoje zdravie. Ekologickémazanie v lesníctve PEWAS Biopil

PEWAS Biopil

 

PEWAS Biopil je biologicky rozložiteľný olej navrhnutý pre stratové mazanie reťazí a líšt reťazových a pásových píl s porovnateľnými mazacími vlastnosťami ako minerálne oleje bez rizika ekologických škôd, ktoré v lesnom hospodárstve každoročne napácha použitie tradičných minerálnych olejov.

Výhody

  • Nižšia spotreba v porovnaní s tradičnými minerálnymi olejmi, pretože PEWAS Biopil lepšie priľne k reťazi píly a jeho použitie je tak efektívnejšie
  • Výborné mazacie, protioderové a protikorózne vlastnosti. Má vysokú teplotu vzplanutia a vysoký viskozitný index
  • Použiteľný celoročne. Má výborné tokové vlastnosti aj pri nízkych teplotách
  • Kompatibilný s inými mazivami, ľahko zameniteľný za minerálny olej a nevyžaduje predchádzajúce vyčistenie nádrží
  • Bezpečný a neškodí zdraviu: pri používaní bežných minerálnych olejov vzniká olejová hmla obsahujúca karcinogénne látky, ktorá poškodzuje zdravie používateľov aj ekosystém lesa
  • Vyrobený z rastlinných olejov a prísad. Ekologický, netoxický a biologicky rozložiteľný
  • Použiteľný aj v oblastiach so zvýšenou ochranou, kde je používanie minerálnych olejov zakázané

Radi odpovieme na Vaše ďalšie otázky prostredníctvom info@pewas.sk