Partneri

Vietnamská akadémia vedy a techniky, Inštitút georgafie

Sector:
Poľnohospodárstvo
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

LEPL Vedecko-výskumné poľnohospodárske centrum (SRCA)

Sector:
Poľnohospodárstvo
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

Medzinárodná investičná banka (MIB)

Sector:
Poskytovateľ grantu
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

Slovak Aid

Sector:
Poskytovateľ grantu
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Sector:
Poľnohospodárstvo
Produkt:
Aquaholder® Seed

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrov

Sector:
Poľnohospodárstvo
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

Heratská univerzita, Fakulta poľnohospodárstva

Sector:
Poľnohospodárstvo
Produkt:
Aquaholder® Seed a Aquaholder® Agro

Falck Fire Services a.s.

Sector:
Záchranné zložky
Produkt:
PEWAS Fire

Ministerstvo vnútra SR - Hasiči a záchranári

Sector:
Záchranné zložky
Produkt:
PEWAS Flood, PEWAS Fire